Οργανωτική επιτροπή

Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος - Ταμίας                             Σάκης Κοτσαμπουικίδης
Υπεύθυνος/Τεχνικός διευθυντής ακαδημίας                                           Σάκης Ιωαννίδης

Γενικός αρχηγός ανδρικού τμήματος

Κυριάκος Παντελής

Τεχνικός διευθυντής ανδρικού τμήματος

Νίκος Παντελής

Υπεύθυνη γραφείου/επικοινωνίας                                                                       Τάνια Παμπουκίδου
Δημόσιες σχέσεις-Εκπρόσωπος ΕΠΣΜ        Φάνης Λιάπης
Υπεύθυνη ιματισμού                                Μαρία Κοζαξή
Έφορος ακαδημίας                                  Χρήστος Καραγιαννίδης
Έφοροι ποδοσφαίρου                                                                                 Μαργαρίτης Καραγιάννης, Χαράλαμπος Λαβασσάς, Τάσος Γεωργιάδης
Μέλη Ismail Mahmuth, Κώστας Χαρατσίδης, Γιάννης Κάππης, Κων/νος Βεζυράς, Θεόδωρος Κεραμιδόπουλος
   
   

 

 

TOP