ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από συμβούλιο αποφασίστηκε η νέα οργανωτική επιτροπή του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΙΑΝΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ.

 

Αθανάσιος Κοτσαμπουικίδης : Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος - Ταμίας

Θεοφάνης Λιάπης : Γενικός αρχηγός ανδρικού τμήματος

Ιωάννης Κάππης : Δημόσιες σχέσεις

Τάνια Παμπουκίδου : Υπεύθυνη ακαδημίας/επικοινωνίας/ενημέρωσης

Νεράντζης Θεοχαράκης : Τεχνικός διευθυντής

Κώστας Χαρατσίδης : Έφορος ιματισμού

Μαρία Κοζαξή : Υπεύθυνη ιματισμού

Χαράλαμπος Λαβασσάς : Έφορος ποδοσφαίρου

Χρήστος Καραγιαννίδης : Έφορος ακαδημίας

Ismail Mahmuth :  Μέλος

TOP